برچسب: دستگاه پاورپک

دستگاه پاوریونیت-پاورپک-اجزای تشکیل دهنده پاورپک-کاربرد پاوریونیت در هات تپ

دستگاه پاوریونیت (پاورپک) چیست؟و چه کاربردی در عملیات هات تپ دارد؟

دستگاه پاوریونیت یا پاورپک را براساس نیازهای مختلف صنعتی در فشار کاری ۱۰۰ الی ۳۵۰ بار می سازند. در طراحی های ویژه امکان افزایش فشار تا محدوده ۱۰۰۰ بار نیز…
بیشتر
فهرست