برچسب: اجزاء عملیات هات تپ

اجزاء عملیات هات تپ - اجزای دستگاه هات تپ

اجزاء هات تپ ( انشعاب گرم )

در عملیات انشعاب گرم ، اجزاء هات تپ از درون تمامی مجموعه‌ی مونتاژ شده روی لوله، اعم از ولو، فلنج و اتصال اسپلیتی پیشروی کرده و در حالی‌که سیستم خط…
بیشتر
فهرست