برچسب: اتصالات هات تپ

هات تپ در اتصال خط لوله - هات تپ در اتصال خط لوله - هات تپ - خط لوله - ایران هات تپ

هات تپ در اتصال خط لوله در سرویس

استفاده از هات تپ برای اتصال خط لوله در سرویس (Using Hot Taps For In Service Pipeline Connections) چگونه است و به چه صورتی انجام میگیرد؟ خلاصه اجرایی شرکت های…
بیشتر
اتصال اسپلیت تی در حال نصب برای انجام هات تپ - اتصالات انشعاب گرم -اتصالات هات تپ

اتصالات انشعاب گرم چه معیارهایی دارند؟ اتصالات هات تپ

برای انجام صحیح و دقیق عملیات انشعاب گرم ( اتصالات هات تپ ) ، باید ابتدا متغیرهای تعیین کننده در عملکرد و روش حسن اجرای عملیات هات تپ به نحو…
بیشتر
فهرست