برچسب: مجری هات تپ

t.d. williamson - هات تپ– تی دی ویلیامسون - پیمانکار هات تپ

مجریان هات تپ ( پیمانکار هات تپ ) – تی دی ویلیامسون

هات تپ یا انشعاب خطوط لوله به روش گرم از جمله خدماتی است که طی دهه های اخیر در صنایع کلیدی نفت و گاز، در سرتا سر جهان هواخواهان زیادی…
بیشتر
فهرست